سلام بنده تا الان مطالعه مفیدی نداشتم و میخواستم امسال شرکت کنم وقت زیاد برای مطالعه ندارم بین وزارت علوم و بهداشت موندم کدوم انتخاب کنم و علاقه به درمانگر شدنم و برام فرقی نداره بالینی و علوم