سلام
من ترم آخر کارشناسی ارتباطات هستم و قصد دارم ارسد روانشناسی شرکت کنم
برای ثبت نام کلاس‌های کنکور و… نیاز به مشاوره دارم