روان درمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

موضوع پایان نامه:

بررسی رابطه بین حیطه های زندگی کاری و اضطراب و افسردگی پرستاران با نقش واسطه ای تنظیم هیجان و آشفتگی اخلاقی در دوران شیوع کرونا

گارکاه های گذرانده شده:

کارگاه آموزشی-تخصصی روان درمانی تحلیلی زیر نظر سازمان بهزیستی

– کارگاه آموزشی و تخصصی سوپرویژن تحلیلی زیر نظردکتر جی گرینبرگ بیمارستان روانپزشکی ابن سینا مشهد

– کارگاه آموزشی-تخصصی روش های اساسی روانکاوی سلمان اختر بیمارستان روانپزشکی ابن سینا مشهد

–  دوره علمی تخصصی موج سوم درمان های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

– کارگاه آموزشی تکنیک های ذهن آگاهی برای کودکان مضطرب

رویکرد درمانی:

روانکاوی

حوزه های کاری و پژوهشی:

-روانکاوی و روان تحلیلگری

– افسردگی

– اضطراب

– مشکلات روابط فردی

سوابق کاری:

  • کلینیک تجربه زندگی_1400تا کنون
  • کلینک ماهور_1400تا کنون
  • مشاور و روانشناس مدرسه بین المللی مشهد-1400تا کنون
  • برگزار کننده کارگاه تخصصی کنترل اضطراب برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • تحت نظارت بالینی گروه روانکاوی فرویدی تهران