برای یادگیری بهتر، قبل از شروع به مطالعه متن را تجزیه و بعد از پایان مطالعه آن را ترکیب کنید.
تجزیه قبل از شروع به مطالعه به این مفهوم است که سعی کنید فصل را به بخش ها مختلفی تقسیم بندی کنید و بدانید در هر فصل چه چیزی انتظار شما را می کشد.  صفحات را ورق بزنید و به سرتیترها، زیرتیترها، کلمات و جملاتی که با فونت درشت و بولد نوشته اند شده اند و ساختار کلی فصل دقت کنید.
به عنوان مثال بگویید، فصل پنجم کتاب روانشناسی رشد لورا برک، از نظریات پیاژه، پردازش اطلاعات، ویگوتسکی ،تفاوت های فردی در رشد ذهنی اولیه و رشد زبان تشکیل شده است. نظریه پیاژه در مورد مرحله حسی حرکتی و شش زیرمرحله ی آن توضیح می دهد، پردازش اطلاعات به توجه، حافظه و طبقه بندی می پردازد. در نظریه ویگوتسکی با مفاهیم مرحله مجاور رشد، آشنا می شویم. در تفاوت های فردی رشد ذهنی اولیه با مفهوم هوشبهر (IQ) آشنا می شویم و به همبسته های آن می پردازیم و در بحث رشد زبان به نظریات مطرح در این حوزه، تفاوت های فرهگی و فرآیند رشد زبان می پردازیم.
تمامی اینها در پنج دقیقه با یک ورق زدن سریع در ذهن شما شکل می گیرد. همچنین بهتر است در این مرحله به جداول، شکل ها و عکسهای کتاب نیز نیم نگاهی داشته باشید.
در آخر جلسه ی مطالعاتی ده دقیقه برای ترکیب مطالب با یکدیگر وقت بگذارید. در اینجا علاوه بر این که ساختار قبلی را دوباره به خاطر می آورید سعی کنید جزئیات بیشتری را هم به یاد آورید. مثلا در مورد نظریه پیاژه سنین و محتوای هر مرحله را به یاد آورید. یا در زمینه ی تفاوت های فردی بتوانید مفهوم IQ را تعریف کنید.
پانزده دقیقه وقت اضافه در فرآیند مطالعه، می تواند یادگیری شما را دگرگون کند.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *