تصویر: نظريه رشد شناختي نوپياژه ای وارنر شای

نظريه رشد شناختي نوپياژه ای وارنر شای


خلاصه ای از نظريه رشد شناختي نوپياژه ای وارنر شای به اعتقاد شای ، توانایی های شناختی انسان به سختی از مرحله ی عملیات صوری فراتر می روند، اما...

  • ۰
  • ۶۶۲