تصویر: با هر رتبه و سهمیه کنکور روانشناسی ، کجا قبول میشیم ؟

با هر رتبه و سهمیه کنکور روانشناسی ، کجا قبول میشیم ؟


بررسی رتبه و سهمیه قبولی های کنکور روانشناسی در سال های اخیر اگر میخواهید بدانید که با میانگین وزنی کنکور ارشد روانشناسی امسال ، سال های پیش کدوم دانشگاه...

  • ۰
  • ۹۶۷