من به بک مشاوره تضمینی احتیاج دارم که تضمین کنند که من رواناسی ارشد بالینی رو در شیراز دولتی قبول میشم