دوسال پشت کنکورم و میخوام حتما بالینی سراسری قبول شم. نیاز به راهنمایی برای اصلاح مسیرم و یه شروع عالی که از سردرگمی در بیام و بدونم چجوری باید شروع کنم و رو کدوم دروس و فصول زوم کنم