سال ۹۹ از اقای مظفری مشاوره میگرفتم. ولی کنکور اون سال رو خراب کردم. الان راجب منابع فقط سوال دارم