من رشته غیر مرتبط هستم ومیخوام واسه کنکور ارشد گرایش روانشناسی بالینی اقدام کنم