سلام روانشناسی رشد خرید کردم و الان داخل پروفایلم نیستش لطفا پیگیری کنید