تعداد صفحات : 184 صفحه
نوع جزوه : فایل PDF
مولف :رتبه 2 سهمیه و 17 کشوری گرایش روانشناسی عمومی دانشجوی روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی
مناسب داوطلبان گرایش های روانشناسی بالینی ، عمومی و کودکان استثنائی کنکور وزارت علوم

ویدئویی برای این محصول ثبت نشده

فایل صوتی برای این محصول ثبت نشده

مقدمه

کتاب کودکان استثنائی هالاهان و کافمن یکی از رفرنس های مهم و پرسوال برای درس آسیب شناسی و کودکان استثنائی محسوب میشود ، اگر فرصت خواندن این رفرنس را ندارید ، جزوه ی کودکان استثنائی هالاهان و کافمن یک بالینگر جایگزین خوبی میتواند باشد .

فهرست جزوه

فصل اول: استثنائی بودن و آموزش ویژه…………………………………………………………………… 4

فصل دوم: جریان ها و مسائل کنونی…………………………………………………………………….. 11

فصل سوم:جنبه های چندفرهنگی و دوزبانگی آموزش ویژه………………………………………………. 20

فصل چهارم: دانش آموزان عقب مانده ذهنی…………………………………………………………….. 25

فصل پنجم: دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری……………………………………………………. 48

فصل ششم: اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی…………………………………………………….. 65

فصل هفتم: اختلالات هیجانی و رفتاری…………………………………………………………………. 80

فصل هشتم: اختلال های ارتباطی……………………………………………………………………….. 95

فصل نهم: ناشنوایی  و کم شنوایی……………………………………………………………………… 108

فصل دهم: نابینایی و کم بینایی……………………………………………………………………….. 121

فصل یازدهم: طیف درخودمانده، آسیب مغزی ضربه ای و ناشنوایی-نابینایی…………………………….. 134

فصل دوازدهم: دانش آموزان دارای ناتوانی های جسمی………………………………………………… 152

فصل سیزدهم: دانش آموزان تیزهوش و دارای استعداد ویژه…………………………………………….. 165

فصل چهاردهم: والدین و خانواده ها……………………………………………………………………. 177

 

مولف جزوه :زهرا رضایی مصمم ، رتبه 2 سهمیه و 17 کشوری گرایش روانشناسی عمومی دانشجوی روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

این جزوه در 184 صفحه و به شکل فایل PDF ارائه میشود و مناسب داوطلبان گرایش های روانشناسی بالینی ، عمومی و کودکان استثنائی کنکور وزارت علوم می باشد .

جهت دریافت نمونه ی جزوه اینجا کلیک کنید .

مشخصات فنی ثبت نشده

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *