اگر شما به دنبال متخصصی هستید که علاوه بر برنامه ریزی کلی، مربی شما نیز بوده و همراه شما، به صورت کامل در فرآیند برنامه ریزی و مطالعه ی شما درگیر شود. می توانید در طرح مشاوره ماهیانه کنکور ارشد روانشناسی شرکت کنید.
در طرح مشاوره ماهیانه شما علاوه بر گرفتن برنامه ی هفتگی برای دروس، سبک مطالعه ی خود را در طولانی مدت اصلاح می کنید، با توجه به مدل ذهنیتان که با استفاده از تست شخصیت MBTI به دست می آید نقاط قوت و ضعف مطالعیتان را می شناسید، می توانید به صورت روزانه از طریق شبکه های اجتماعی با مشاور خود در ارتباط باشید و حداقل از سه آزمون غیرحضوری بهره مند می شوید.