تصویر: از این روانشناس مذهبی ها یا از آن روانشناس آمریکایی ها نباشید.

از این روانشناس مذهبی ها یا از آن روانشناس آمریکایی ها نباشید.


1-چند وقت پیش اتفاق جالبی برای من افتاد. در عرض یک هفته، دو نفر از من خواستند رواندرمانگری در تهران به آنها معرفی کنم و هر دوی آنها تنها...

  • ۰
  • ۴۶۶