تصویر: روانشناسی زرد 2

روانشناسی زرد 2


روانشناسی زرد 2 1- من یک فیلسوف علم و استاد یکی از دانشگاههای مطرح ایران هستم که از بد روزگار سی کیلو اضافه وزن دارد. یکی از عصرهای تیرماه...

  • ۰
  • ۵۰۳
تصویر: روانشناسی زرد 1

روانشناسی زرد 1


1- هجمه ها به سمت روانشناسی زرد زیاد شده است، به پیج هایی که از مثبت اندیشی می گویند، برای مشکلات جنسی راهکارهای یک دقیقه ای ارائه می دهند،...

  • ۰
  • ۶۳۷