تصویر: رتبه کنکور شخصی است!

رتبه کنکور شخصی است!


این که ما مدام بگوییم رتبه کنکور شخصی است و سعی کنیم این موضوع را به عنوان یک واقعیت اخلاقی جا بزنیم و بعد کسانی را که با نیت...

  • ۰
  • ۷۱۲