با سلام. دانشجوی ترم ۶ روانشناسی هستم و میخوام ارشد علوم شناختی شرکت کنم