داوطلب کنکور ارشد بالینی هستم، مساوره نیاز داشتم اگه امکانش هست محبت کنید ممنون میشم