تصویر: آیا شعار برابری روزی به واقعیت تبدیل خواهد شد؟

آیا شعار برابری روزی به واقعیت تبدیل خواهد شد؟


شعار برابری ، هر چند یکی از شعارهاییست که بسیار دیر در تاریخ بشر پدیدار شده است، اما امروزه یکی از محبوبترین و فراگیرترین خواسته های اکثریت انسانهاست. آنها...

  • ۰
  • ۴۳۹