تصویر: در ستایش ملال، تجربه ای سانسور شده (قسمت اول)

در ستایش ملال، تجربه ای سانسور شده (قسمت اول)


1- من در مرز دهه ی شصت و هفتاد به دنیا آمده ام. بعد از پایان مصیبت های هشت سال جنگ و قبل از رواج رفاه اقتصادی نسبی. چند...

  • ۰
  • ۵۴۲