تصویر: خشم! وقتی فرصت ابراز ندارد…

خشم! وقتی فرصت ابراز ندارد…


خشم! وقتی فرصت ابراز ندارد… بارها نوشتم و پاک کردم…اما یادمان باشد، آن چه که پشت سر گذاشتیم صرفا غمی بزرگ نبود، که برایش سوگواری کنیم و سعی در...

  • ۰
  • ۳۷۷