یک بالینگر

یک بالینگر

مرجعی برای دانشجویان روانشناسی

۰

قیمت کل: ۰ هزار تومان

نمایش سبد خرید تسویه حساب

رازهای موفقیت افراد برتر و تاثیر یک بالینگر بر موفقیت آنها

در این بخش می توانید مصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی را بخوانید.