روان درمانی

تحصیلات:

 • کارشناسی روان شناسی بالینی ، دانشگاه فردوسی مشهد: مهر92 تا شهریور96
 • کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی ، دانشگاه خوارزمی تهران. مهر 96 تا بهمن 98
 • دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. ورودی سال 1400

موضوع پایان نامه

بررسی حافظه کاذب، سوگیری توجه و تفکر رویدادی آینده نگر در افراد مبتلا به HIV با و بدون نشانه های PTSD

دوره های گذرانده شده:

 • دوره درمان شناختی رفتاری، دکتر حسن حمیدپور، انجمن روان شناسی تربیتی ایران
 • دوره طرحواره درمانی، دکتر حسن حمیدپور، انجمن روان شناسی تربیتی ایران
 • دوره طرحواره درمانی، دکتر لادن فتی، موسسه سگال
 • دوره تنظیم هیجان، دکتر حسن حمیدپور، انجمن روان شناسی تربیتی ایران
 • دوره درمان عزت نفس آسیب پذیر، دکتر حسن حمیدپور، انجمن روان شناسی تربیتی ایران
 • دوره اتحاد درمانی در روان­درمانی، دکتر حسن حمیدپور
 • کارگاه اصول و فنون مصاحبه بالینی، دکتر مهدی اکبری
 • دوره کارورزی با رویکرد شناختی- رفتاری تحت نظر دکتر مهدی اکبری و دکتر شهرام محمدخانی
 • کارگاه تربیت درمانگر CBT ( دوره مقدماتی). دکتر احسان متین فر. مؤسسه ی آموزش عالی مشکات.
 • کارگاه تربیت درمانگر CBT (دوره پیشرفته). دکتر احسان متین فر. مؤسسه ی آموزش عالی مشکات.
 • کارگاه ذهن­آگاهی . دکتر احسان متین فر. مؤسسه ی آموزش عالی مشکات.
 • کارگاه تحلیل رفتار متقابل. دکتر احسان متین فر. مؤسسه ی آموزش عالی مشکات.

رویکرد درمانی:

 • شناختی-رفتاری
 • طرحواره-درمانی

حوزه کاری و پژوهشی:

اختلالات اضطرابی

سوابق کاری:

 • مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی-کرج-97 تا 98
 • مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد-99 تا 1401
 • کلینیک رسا- 98 تا کنون